Tủ bảo quản bia loại nước bàn rót bẩng cao có đèn led

Tủ bảo quản bia loại nước bàn rót bẩng cao có đèn led là tủ bảo quản bia bằng phương thức làm lạnh bom bia trong nước và có tháp rót bia. Bom bia được đặt trong tủ bia, nước sẽ truyền lạnh từ giàn lạnh đến vỏ bom bia và làm lạnh bia.

Nước là chất truyền lạnh nên bom bia được làm lạnh nhanh, đều và ổn định. Phương thức làm lạnh bom bia bằng nước, ta có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ thích hợp theo ý muốn.

Tủ bảo quản bia loại nước bàn rót bẩng cao có đèn led vừa dễ dàng trong thao tác rót bia vừa tạo vẻ đẹp cho cả tủ bia và không gian nhà hàng.

Call Now Button