Chính sách Bảo hành

Điều kiện bảo hành:
– Trong thời gian theo quy định tất cả các trường hợp lỗi như: Bom bia bị xì, không có bọt, nhạt… đều được nhà phân phối đổi lại bằng sản phẩm mới.

– Các trường hợp phát sinh lỗi do khách hàng như: Để bom bia quá lạnh, đóng đá… sẽ không được đổi lại.